De boekpresentatie van “Mijn jeugd op het eiland Marken” op 28 november 2009 was een groot succes. Meer dan 80 aanwezigen genoten van het zingen van het Marker volkslied waarmee Marie de Groot en Neeltje Mostert de boekpresentatie openden. Vervolgens werden enkele verhalen uit het boek voorgelezen onder luid applaus van de aanwezigen.

Dan kregen een aantal mensen bloemen:

  • Aal de Boer als beste vriendin op Marken van Marie de Groot,
  • Piet Mostert, Paul de Kok en Stan van der Maarel omdat ze de samenstellers van het boek hebben geholpen.

Joke Pontier, mede samensteller van het boek, kon helaas niet aanwezig zijn wegens privé-omstandigheden. Ze vond het erg jammer om er niet bij te kunnen zijn.

Onze eregast was de voorzitter van het Marker Museum, Piet Korsman. De stijlkamer van het Marker Museum is het oude huis van onze Bessie. Marie vroeg hem deze historie van haar voorouders zorgvuldig te bewaren en bewaken. Piet Korsman gaf zijn woord daarvoor te zullen zorgen. Hij sprak de nadrukkelijke wens uit dat meer Markers hun geschiedenis op papier zouden zetten.

De boekpresentatie eindigde met nog een Marker lied dat luidkeels meegezongen werd door de aanwezigen. Daarna ging de boekverkoop van start. Marie en Neeltje signeerden vele boeken. Als afsluiting was er nog een heuse fotosessie van alle aanwezigen die in klederdracht waren gekomen. Dat leverde prachtige plaatjes op. Het bleef daarna nog lang gezellig in het Hof van Marken.

Met het uitbrengen van deze geschiedschrijving is Marken een prachtig autobiografisch en cultuurhistorisch boek rijker. Journalist Van Hemert van het Noordhollands Dagblad noemt het “Een fraai staaltje oral history”.

De samenstellers Neeltje Mostert, Marie de Groot en Joke Pontier wensen iedereen veel leesplezier toe .